Adventný koncert 2018

15. December 2018

V sobotu 15.12.2018 sa v kaplnke kaštieľa už po piaty krát uskutočnil Adventný koncert. Tento krát nám vianočné melódie priniesli žiaci a učitelia Základnej umeleckej školy v Dunajskej Lužnej.

Účinkovali:

Spev: Gretka Bullová, Agátka Chalmovská, Branko Kalina, Zuzanka Kičinová, Dorotka Rybárová, Magdalénka Krištofíková, Leuška Prochádzková
Hudobný sprievod: Boženka Kolomazníková, Vlastimil Záhradník
Triedna učiteľka: Mgr. Beáta Geriová