fbpx
Hotel je aktuálne v režime OP. Farba covid Automatu je Bordová. Čo to znamená?

Tri storočia pod jednou strechou

História

Art Hotel Kaštieľ nie je typickým hotelovým zariadením. Vznikol pred 250 rokmi ako vidiecke šľachtické sídlo, ktoré si dal v štýle klasicizujúceho rakúskeho baroka postaviť v rokoch 1766 – 1769 barón Ján Jesenák na svojom dávnejšie kúpenom panstve.

Trojkrídlový kaštieľ s čestným nádvorím vystaval na okraji dedinky Fél, dnes Tomášov, na vyvýšenine nazývanej Majorháza – Statok, dvíhajúcej sa uprostred žírnej nížiny obklopenej lužným lesom a meandrujúcim riečiskom Malého Dunaja. Súčasťou kaštieľa sa stal rozsiahly krajinársky park, ktorý vznikol z lužného lesa a dodnes ho obklopuje.

Počas prestavby historického objektu na hotelové zariadenie boli pod vrstvami omietok objavené nástenné maľby niekdajších kaštieľskych salónov. Najzaujímavejší z nich bol, tak ako uvádza cestovateľ Gottfried Rottenstein vo svojom bedekri vydanom v roku 1784, grafický kabinet. Jeho steny zdobili obrazové rámy namaľované iluzívnou technikou, do ktorých boli vlepené grafické listy od nizozemských maliarov.

Zmena vlastníkov

V nasledujúcich rokoch prešiel kaštieľ do vlastníctva šľachtických rodín Draškóciovcov, Vayovcov a Strasserovcov, ktorí kaštieľ stavebne upravili v duchu módnych štýlov. Na prelome 19. a 20. storočia pristavali z podnetu Klementíny Vayovej k východnému krídlu kaštieľa kaplnku, ktorá bola pri ostatnej adaptácii kaštieľa obnovená a nanovo zasvätená Anjelom strážnym.

V roku 1908 sa vlastníkmi tomášovského panstva a kaštieľa stali Strasserovci, ktorí v čase prvej svetovej vojny zriadili v kaštieli vojenský lazaret. Po skončení tragických vojnových udalostí kaštieľ vyhorel. Uskutočnená obnova dávneho šľachtického sídla našťastie nenarušila jeho barokový vzhľad. Naopak, rešpektovala ho a ešte umocnila. Úpravy sa výraznejšie dotkli iba interiéru, ktorý poznačilo módne art deco a dodnes je zachované v umeleckoremeselnom vybavení kaštieľa.

Znárodnenie kaštieľa

Po znárodnení v roku 1948 sa kaštieľ stal majetkom štátu a dostalo ho do užívania Povereníctvo sociálnej starostlivosti. To v ňom zriadilo nápravno-výchovný ústav pre neprispôsobivú mládež. Kaštieľ bol upravený na nové využitie, ktoré nerešpektovalo jeho historický vývoj a vnútornú dispozíciu. Prízemné bočné krídla kaštieľa boli účelovo nadstavané o jedno poschodie, čím sa vytvorili potrebné priestory na zriadenie učební a internátnych izieb. Našťastie, nadstavba objektu bola naprojektovaná s citom a organicky splynula s historickým objektom.

V roku 1991 bol kaštieľ v zmysle reštitučného zákona vrátený posledným majiteľom Strasserovcom. Tí ho v roku 2005 odpredali novým vlastníkom, ktorí chátrajúci historický objekt zadaptovali na hotelové zariadenie vysokého štandardu a citlivo obnovili všetky jeho rokmi zdevastované a zaniknuté výtvarné, slohové a estetické hodnoty. Vrátili mu bývalú slávu a nefalšovaný aristokratický luxus.

 

Prehliadky kaštieľa s výkladom

Viac o histórii kaštieľa sa môžete dozvedieť na jednej z prehliadok priestorov kaštieľa aj s odborným historickým výkladom, ktoré sa konajú pravidelne niekoľkokrát počas roka pri rôznych príležitostiach. V prípade záujmu o prehliadku s odborným výkladom mimo týchto termínov nás prosím kontaktujte.