Adventný koncert 2017

10. december 2017

V decembri 2017 sa v kaplnke kaštieľa uskutočnil štvrtý ročník Advetného koncertu. Vianočnými melódiami a koledami nás potešili Andrea Ľuptáková - spev, Beáta Geriová - spev, Pavel Morochovič - klavír, Magdaléna Krištofíková - spev, Zuzana Kičinová - spev.