Historická minca

30. apríl 2011

Na pôde resp. pod pôdou nášho kaštieľa sa našla historická minca.

Pri rekonštrukčných prácach kaštieľa v Tomášove sa našla minca z roku 1762 vo veľmi dobrom stave. Zaujímavosťou tohto nálezu je, že rok, ktorý je uvedený na minci je zároveň aj rokom, kedy bol kaštieľ postavený.