Výročná cena revue Pamiatky a múzeá

14. september 2012

Revue Pamiatky a múzeá udelila Art Hotelu Kaštieľ cenu za reštaurovanie grafického kabinetu a barokových nástenných malieb kaštieľa v Tomášove.

Ocenenie zároveň dostali Ján Sikoriak a študenti Katedry reštaurovania VŠVU Bratislava, ktorí uskutočnili reštaurovanie a Jozef Lenhart, ktorý sa postaral o zachovanie historickej vernosti obnovy.

Vznik grafického kabinetu sa datuje približne do roku 1780 a je spomínaný aj v cestopise Gottfrieda von Rotensteina, ktorý navštívil kaštieľ v roku 1782. Pri obnove kaštieľa v rokoch 2007-2011 boli nástenné maľby objavené pod niekoľkými vrstvami omietky a následne citlivo zreštaurované

Grafický kabinet je prístupný pre verejnosť v západnom krídle kaštieľa. Barokové nástenné maľby sa nachádzajú v Kráľovskom apartmáne a izbe Alžbeta.

http://www.snm.sk/?vyrocne-ceny-za-rok-2011&clanok=vyrocne-ceny-casopisu-pamiatky-a-muzea-za-rok-2011