Vysvätená kaplnka

5. jún 2011

Pre všetkých čo túžia po romantickej svadbe a cirkevnom sobáši má Art hotel Kaštieľ dobrú správu priamo z neba - obnovená kaštieľska kaplnka bola znovu po stodesiatich rokoch, 2. júla 2011, vysvätená!

Akt vysviacky sa konal v deň Nanebovstúpenia Pána a vykonal ho správca tomášovskej farnosti sv. Mikuláša, dekan Ján Zsidó. Kaplnka, ktorá sa po prvý raz spomína v Schematizmoch Ostrihomskej arcidiecézy z rokov 1891-1910 ako „oratórium privatun ad S. Margharetam V.M.“ bola zasvätená ku cti Anjelov Strážnych a po rokoch strádania sa jej opäť vrátila duša.

Povedzte si svoje ÁNO v krištáľovom nebi kaplnky, ktorú chránia anjeli.