Anglický park

Nedohľadná zeleň tristoročného 17 hektárového anglického parku s romantickými zákutiami, vzácnymi drevinami, meandrami cestičiek, ktorý sa končí na nekonečne rovnom horizonte podunajskej nížiny poskytujú kráľovské vyžitie pre telo i pre dušu..

Vo svojej dobe bol jedným z prvých, ak nie vôbec prvým, anglickým prírodno - krajinárskym parkom na území horného Uhorska. Dodnes je jeho riešenie čitateľné v pozostatkoch alejí i hadiacich sa cestičkách vedúcich do zelených zákutí.

V 18. storočí ho dopĺňali kamenné skulptúry, záhradné pavilóny, skleník a rôzne iné atraktivity. Nie je ničím výnimočným stretnúť v parku voľne pobehujúce bažanty, zajace a občas sem zabehne nejaká tá líška. Tento hedonistický svet zelene je dnes obohatený o otvorený vyhrievaný bazén so slnečnou terasou a barom.

Významné druhy drevín v parku

Medzi vzácne druhy drevín patria desiatky rozvoľnených skupín borovíc čiernych (Pinus nigra)  a borovíc lesných (Pinus silvestris), ktoré dopĺňajú pôvodný lužný les tvoriaci obvodovú zeleň kaštieľa.

Tieto borovice tu boli vysádzané asi pred 150 rokmi. Park bol v histórií od 18. storočia z väčšej časti tvorený domácimi listnatými drevinami ako sú javory, duby, jasene, lipy, bresty a postupne pôvodnými majiteľmi kaštieľa dosádzaný cudzokrajnými druhmi drevín, ktoré si nosili z ďalekých ciest po Európe a Ázii.

V parku sa nachádza množstvo introdukovaných druhov ako sú pagaštany (Aesculus hippocastanum), agáty (Robinia pseudoacacia), ktoré sa v histórií používali na výsadbu alejí. V parku na lúke po pravej strane nádvoria sa v priehľade vyníma veľmi vzácny strom ginko dvojlaločné (Gingko biloba), ktoré má odhadom asi 250  rokov a obvod kmeňa je úctyhodných 280 cm. Neďaľeko od ginka sa nachádza pôvodný amfiteáter, ktorý sa dá využiť na rôzne hudobné, scénické a filmové predstavenia.

O kúsok ďalej sa nachádzajú dožívajúce asi 100 ročné katalpy (Catalpa bignonioides). V rozľahlom parku sa nachádzajú aj tri exempláre borievky (Juniperus virginiana), ktoré majú asi 120 rokov. Z ostatných drevín tu môžeme nájsť gleditchie (Gleditsia triacanthos), celtisy (Celtis occidentalis), bresty (Ulmus laevis, Ulmus glabra).

Po vnútornom obvode nádvoria sa na novo vysadilo 16 strihaných tisov v tvare kužeľa, ktoré tu boli pôvodne v 19 storočí.

V predpolí kaštieľa pred hlavným schodiskom na osi kaštieľa sa nachádza kruhový ornamentálny záhon so strihaných buxusov a letničiek. Tento záhon sa tu pôvodne nachádzal na prelome 19. až 20. storočia.

V jarnom období je park posiaty farebnými kobercami kvetov ako sú snežienka (Galanthus nivalis), kvitnúce na bielo, pestrofarebne kvitne dymnivka (Coridalis cava), na žlto kvitnúce druhy blyskáč (Ficaria verna), krivec (Gagea lutea), na fialovo kvitne pľúcnik (Pulmonária officinalis), modrica (Scilla muscari) a fialka (Violla).

Park je v súčasnosti priebežne obnovovaný novými drevinami, pričom sa zachováva jeho pôvodný ráz.

Anglický park
Ginko dvojlaločné
Šachovnica v parku
Anglický park
Zákutie v parku
Zákutie v parku