fbpx
Balík Resort Activity

Rezervujte si Váš balík

Využite možnosť rezervovať si balík Resort Activity so vstupom na bazén, welcome drinkom, aktivitami v parku a ďalšími výhodami. Záväzné rezervácie prijímame na 1 až 4 dni dopredu. Potvrdenie o rezervácii Vám zašleme do Vašej emailovej schránky.
Vaše meno *
E-mail *
Telefónne číslo *
Dátum *
Počet osôb *
CenaResort Activity


Resort ActivityResort Activity

Obchodné podmienky k nákupu služby Resort Activity

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup produktov a služieb na webovej stránke www.hotelkastiel.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je: MAJOR PALACE s.r.o. so sídlom Klatovská 21, 831 04 Bratislava, IČO: 44203802, DIČ: 2022634933, IČ DPH: SK2022634933.

Vzťahy medzi predávajúcim  a kupujúcim – spotrebiteľom, neupravené obchodné podmienky sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.

2. Objednávka

Kupujúci objednáva vybrané služby vyplnením elektronického formulára objednávky. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, tzn. predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednané služby a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu služieb.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami pre nákup na webovej stránke www.hotelkastiel.sk a že s nimi bezvýhradne súhlasí. Tieto obchodné podmienky, zverejnené na webových stránkach predávajúceho, sú neoddeliteľnou  súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odoslaním objednávky. 

3. Ceny produktov

Ceny produktov a služieb nájdete v objednávke alebo na stránke www.hotelkastiel.sk/bazen

4. Forma platby

Platba online platobnou kartou prebehne ihneď po vyplnení a odoslaní objednávkového formulára a po zadaní a potvrdení údajov k platbe v platobnej bráne.

5. Spôsob platby

Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu Tatra banky a.s., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. 

Možnosti platieb: Online platobnou kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro

6. Dodacia lehota

Pri objednávke kupujúci vyplňa v objednávke presný dátum využitia služby. Zmeniť dátum využitia služby je možné len pri uzavretí bazéna z dôvodu nepriaznivého počasia. Kupujúci je povinný overiť si informáciu o uzavretí bazéna na telefónnom čísle +421 2 209 093 00, kde si po vzájomnom odsúhlasení môže dátum zmeniť. Zmena dátumu z iného dôvodu nie je možná.

7. Zodpovednosť za obsah webu

Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

8. Ochrana osobných údajov

Spoločnosť MAJOR PALACE s.r.o. sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter Vašich osobných dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené pred zneužitím. Údaje, ktoré uvádzate v objednávke,  sú nevyhnutné pre Vašu identifikáciu ako kupujúceho.

Vaše osobné dáta a údaje sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

Potvrdením možnosti „Súhlasím so zasielaním noviniek z Art Hotela Kaštieľ do emailu“ súhlasí kupujúci so zaradením všetkých im vyplnených osobných údajov do databázy MAJOR PALACE s.r.o. so sídlom Klatovská 21, 831 04 Bratislava, IČO: 44203802, DIČ: 2022634933, IČ DPH: SK2022634933, ako správcu, a s ich následným spracovaním prostredníctvom spracovateľa pre marketingové účely a obchodné oznámenie prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona a to na dobu do odvolania súhlasu.

Pokiaľ by ste so zasielaním informácií nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť na e-mail: marketing@hotelkastiel.sk. V prípade e-mailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť  pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v päte každého e-mailu.

9. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.6.2019. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.