Izba č. 24 - Jasienka

Cena za jednu noc: 139 EUR

Izba je výnimočná svojou elegantnou atmosférou, hlbokým súkromím záhadných záhrad a mlčanlivosťou starých domov.

Jej imaginatívna sila jej obsiahnutá v jemnom akvareli popredného maliara Z. Palugyay, od ktorého pochádza i názov izby. Svojim zariadením a rozlohou 29 m2 ideálne navodzuje životný štýl obdobia art deca a dáva možnosť pocitového úteku do sveta pokoja.